Trong Quá Trình Hô Hấp Thực Vật Lấy Khí Gì

Trong Quá Trình Hô Hấp Thực Vật Lấy Khí Gì

Trong quá trình hô hấp cây cũng lấy oxi và thải cacbonic như người và động vật. Cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ tạo ra năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.Cây hô hấp suốt ngày đêm (khi không có ánh sáng).Mọi cơ quan của cây(hoa,lá,rễ,quả,hạt) đều tham gia hô hấp và trao đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài. Cùng 1phuttietkiemtrieuniemvui tìm hiểu!

Đang xem: Trong quá trình hô hấp thực vật lấy khí gì

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

– Quá trình hô hấp cây sẽ hấp thụ khí oxi và thải ra khí cacbonic. Quá trình hô hấp diễn ra vào ban đêm.

– Nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng cây sẽ chết.

hô hấp là quá trình cây lấy oxy để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbonic và hơi nước.giúp cây duy trì sự sống tạo ra năng lượng đi nuôi cây

Sơ đồ quá trình hô hấp :

Chất hữu cơ + Khí ô-xi —-> Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước

Tại sao quá trình hấp thụ nước và chất khoáng lại liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ?Cần làm gì để bảo vệ hệ rễ cây?

Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rễ vì:

– ATP sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình vận chuyển chủ động chất khoáng, CO2 sản phẩm của hô hấp tham gia vào quá trình hút bám trao đổi

– Các sản phẩm trung gian của hô hấp và sự hấp thụ các chất khoáng làm tăng ASTT của tế bào làm tăng khả năng hút nước của tế bào

Cho các phát biểu sau:

I. Thực vật không cần nguyên tố Pb.

II. Quá trình hấp thu nước và chất khoáng không liên quan đến quá trình hô hấp của rễ.

Xem thêm  Các Loại Rượu Ngâm Thực Vật

III. Cây không sử dụng được N2 trong không khí vì lượng N2 trong khí quyển có tỉ lệ quá thấp.

IV. Để bổ sung nguồn nito cho cây, con người thường bón supe lân, apatit.

V. Thực vật hấp thụ nito dưới dạng NH4+ và NO3-.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 2

B. 1

C. 4.

D. 3

Đáp án A

I – Đúng. Vì thực vật không cần nguyên tố Pb do chì gây độc cho cây.

II – Sai. Vì quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp của rễ vì quá trình hô hấp của rễ tạo ra ATP cung cấp cho hút nước và khoáng một cách chủ động.

III – Sai. Cây không sử dụng được N2 trong không khí vì phân tử N2 có liên kết ba là liên kết xích ma, liên kết pi rất bền vững, cần phải hội tụ đủ một số điều kiện mới bẻ gãy chúng được.

IV – Sai. Vì để bổ sung nguồn nito cho đất con người có thể bón phân hữu cơ, trồng cây họ đậu, bón phân ure… Supe lân, apatit không cung cấp N cho cây.

V – Đúng. Vì thực vật chỉ hấp thụ Nito ở dạng NO3- và NH4+.

Đúng 0
Bình luận (0)

em cần phải bố trí thínghiệm như thế nào để biết được cây xanh đã lấy khí oxi của không khí trong quá trình hô hấp

Lớp 6 Sinh học Bài 23. Cây có hô hấp không? 2 0

Vào ban đêm ta chuẩn bị 1 phình rượi to chuẩn bị 1 cây mít con khoảng 10 cm ở trong 1 túi ươm cây rống và 1 bình khí oxi .

Tiến hành đặt cây mít vào trong phình rượi và ở phình rượi khoét 1 lỗ nhỏ hình tròn bán kính 1 cm song bịt kín lại và sau đó sả ít khí oxi vào phình rượi ( lưu ý phình rượi không có rượi và bất cứ thứ gì ngoài khí oxi và cây mít ) song đóng kín lại không cho không khí vào . Đợi đến 5 giờ sáng khi trời chưa sáng thì ta dùng 1 que riêm đang cháy nhét vào trong phình qua cái lỗ nhỏ và thấy que diêm không cháy được .

Xem thêm  Đi xe đâm vào chó, cán chết chó có xui không, nên đánh con gì?

Kết luận: vào ban đêm hoặc cây xanh đã lấy khí oxi của không khí trong quá trình hô hấp và thải ra khí cacbonic .

Đúng 2
Bình luận (0)

Ta lấy cốc thủy tinh to úp vào cây trồng trong cốc dùng túi giấy đen trùm kín cốc chứa cây trồng để như vậy sau 6 giờ lấy đóm đang cháy đưa vào cốc thủy tinh chứa cây

Thấy que đóm liền tắt lửa vì thiếu ôxi do cây trồng đã hút hết

Vậy =>khi thiếu ánh sáng cây hút khí ôxi

Đúng 1
Bình luận (1)

Trả lời các câu hỏi sau:

– Khí oxi do cây xanh thải ra trong quá trình quang hợp cần cho sự hô hấp của những sinh vật nào?

– Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều thải ra khí cacbonic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất này trong không khí nhìn chung không tăng?

– Các chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh chế tạo ra đã được sinh vật nào sử dụng?

– Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp cung cấp cho đời sống con người?

Lớp 6 Sinh học 1 0

– Khí oxi do cây nhả ra trong quá trình quang hợp được hầu hết sinh vật trên trái đất sử dụng như:con người, động vật, vi sinh vật …

– Nồng độ khí cacbonic được giữ ổn định bởi vì có quá trình quang hợp của cây xanh sử dụng khí cacbonic và tạo ra khí oxi.

Xem thêm: Có Nên Sản Xuất Và Sử Dụng Thực Vật Biến Đổi Gen Không Vì Sao

– Chất hữu cơ do quang hợp của cây xanh tạo ra được con người, động vật sử dụng làm thức ăn, làm nguyên liệu sản xuất cho con người.

– Các sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp cung cấp cho đời sống con người: lương thực, gỗ, rau xanh…

Đúng 0
Bình luận (0)

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

Xem thêm  Những thực vật sống ở ôn đới

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Lớp 11 Sinh học 1 0

Đáp án C

(1) đúng.

(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.

(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất.

Đúng 0
Bình luận (0)

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hô hấp ở thực vật?

(1) quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm diễn ra mạnh hơn ở hạt đang trong giai đoạn nghỉ

(2) hô hấp tạo ra sản phẩm trung gian cho các quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

(3) phân giải kị khí bao gồm chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

(4) Ở hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí, giai đoạn đường phân đều diễn ra trong ti thể.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Đáp án C

(1) đúng.

(2) sai, hô hấp tạo ra năng lượng cung cấp cho các quá trình của cơ thể.

(3) sai, phân giải kị khí không có chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

Xem thêm: Danh Mục Các Loài Thực Vật Việt Nam – Nguyễn Tiến Bân, Trung Tã¢M Dữ LiệU Thá»±C VậT ViệT Nam

(4) sai, quá trình đường phân diễn ra trong tế bào chất.

Đúng 0
Bình luận (0)

Trong quá trình hô hấp, con người sử dụng khí gì và loại thải ra khí gì

A. Sử dụng khí nitơ và loại thải khí cacbônic

B. Sử dụng khí cacbônic và loại thải khí ôxi

C. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí cacbônic

D. Sử dụng khí ôxi và loại thải khí nitơ

Lớp 8 Sinh học 1 0

Chọn đáp án C

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *