Giới thiệu

Nước là một phần quan trọng cho sự sống của vạn vật trên trái đất. Nhưng, bạn có biết hiện trên thế giới trung bình cứ 3 người thì có 1 người phải sống trong tình trạng thiếu nước?

Tài nguyên nước đang dần cạn kiệt. Lượng nước bình quân đầu người giảm nhanh từ 12.800m3 năm 1990 xuống còn 9.700m3 năm 2000 và có khả năng chỉ còn 8.300m3 vào khoảng năm 2015. (Nguồn thống kê của viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường năm 2013)

17.2 triệu người (Tương đương 21,5% dân số) đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa được kiểm nghiệm hay qua xử lý. (Nguồn thống kê của viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường năm 2013)

9.000 người tử vong hàng năm vì nguồn nước ô nhiễm và 200.000 người mắc bệnh ung thư được phát hiện hàng năm có nguyên nhân chính bắt nguồn từ ô nhiễm môi trường nước. (Nguồn: Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Năm: 2015)

Chung tay bảo tồn nguồn nước sạch vốn đang ngày càng khan hiếm, hai năm chung một hành trình – chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” tiền thân là “1 phút tiết kiệm” do công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam thực hiện chung tay tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của nước sạch, từ đó góp phần xây dựng & nâng cao ý thức tiết kiệm nước trong cộng đồng, đồng thời mang nước sạch đến với những vùng đang gặp phải những khó khăn về nguồn nước sạch để sinh hoạt.

Trang chủ: https://www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn/