Điều khoản

Chào mừng bạn đã đến với trang web 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui của VBL.

Các điều khoản và điều kiện được đặt ra trên cơ sở bạn có thể vào trang web này và sử dụng các nội dung ở đây. Nếu bạn truy cập website này, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng, vui lòng thoát khỏi trang web này. Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào để thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều hoặc áp đặt điều kiện mới. Những thay đổi, bổ sung hoặc xóa sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Đối tượng tham gia là người từ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, quốc tịch, giới tính.

Ngoài các điều khoản sử dụng trên, nếu bạn chọn tham gia vào bất cứ tính năng nào, bạn cũng được xem là đã chấp thuận các điều kiện và quy định đặt ra cho người sử dụng liên quan đến các tính năng đó.

Chúng tôi không khuyến khích bất cứ hình thức sửa đổi ở trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Giấy phép hoạt động không bao gồm các hoạt động thương mại của các phần mềm và nội dung trang web (ví dụ như khai thác dữ liệu, robot vv). Chúng tôi không khuyến khích việc áp dụng các ứng dụng kỹ thuật vào trang web này, các chỉnh sửa phần mềm hoặc nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Hạn chế việc thực hiện các siêu liên kết tới trang chủ của chúng tôi với mục đích sai, xúc phạm hoặc công kích.

Lưu ý tất cả các nội dung trên trang web này (ví dụ, chữ viết, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh) là tài sản của VBL hoặc tài sản của các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi và được bảo vệ bởi pháp luật. Người truy cập không được sửa đổi, sao chép, tái sản xuất, phát hành, download, upload cho bên thứ ba, phân phối, tái truyền tải hoặc phổ biến bất kỳ nội dung từ trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VBL.

Người truy cập không thể đăng tải trên trang web này, hoặc chuyển đến trang web bất kỳ hình thức khiêu dâm, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, trái pháp luật hoặc các tài liệu cấu thành hoặc các hành vi được coi là tội phạm hình sự, mang trách nhiệm dân sự để đẩy mạnh việc tiêu thụ quá mức hoặc thiếu trách nhiệm của thức uống có cồn, hoặc vi phạm bất kỳ luật hay quy định nào khác. VBL hoặc các bên đối tác tham gia vào việc xây dựng trang web này có thể giám sát hoặc xem xét nội dung đăng, thảo luận, hoặc chat, VBL và tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng trang web này được coi như không có trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ các nội dung đó, bao gồm các tuyên bố nói xấu, phỉ báng, vu khống, thô tục, hoặc trình bày sai.

Trang web này và phần mềm trên trang web được thiết kế trên mục đích nhất đinh và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ bảo đảm hoặc cam đoan nào về chất lượng và hiệu suất của nó. Chúng tôi đặc biệt không thể bảo đảm sự đáp ứng của phần mềm trang web cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, Phần mềm hay các sản phẩm trên trang web được xây dựng ở mức độ kỹ năng và kiểm soát của chúng tôi. Bất kỳ thuật ngữ ngụ ý hứa hẹn hoặc đảm bảo tính chất như vậy được loại trừ. Một trang web được thiết kế trên mục đích nhất định có nghĩa là:

• Mọi dữ liệu có trên trang web này để chuẩn bị cho các mục đích thông tin. Do đó các thông tin không mang tính chất tư vấn nhất định. VBL không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự trông đợi của bạn trên các thông tin thu được từ trang web.

• Chúng tôi không thể đảm bảo trang web và các thông tin liên quan đươc miễn nhiễm virus hoặc sử dụng trang web sẽ không gây ra thiệt hại cho máy tính của bạn – bạn có trách nhiệm sử dụng trang thiết bị và phần mềm phù hợp để truy cập trang web của chúng tôi và bảo vệ mạng máy tính bằng cách ngăn chặn truy cập vào bất cứ điều gì có thể gây ra thiệt hại.

Trên trang web này, phần mềm và các dữ liệu được cung cấp dựa trên cơ sở nhât định, VBL không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do việc bạn sử dụng 1phutietkiemtrieuniemvui.com.vn.

Các liên kết web được cung cấp nhằm múc đích sử dụng thuận tiện và nội dung không giới hạn các góp ý, phản hồi và quan điểm trong các trang web liên kết là trách nhiệm của các chủ trang web của bên thứ ba tương ứng và / hoặc các tác giả. VBL và / hoặc các công ty liên quan không chịu trách nhiệm nội dung bất kỳ góp ý, phản hồi và quan điểm không liên quan trong bất kỳ hình thức nào về nội dung trên trang web của bên thứ ba hoặc các bảo mật và công việc thực hành thu thập dữ liệu. Mọi tranh chấp về các điều khoản và điều kiện được điều chỉnh bởi luật Việt Nam và tranh chấp sẽ được đưa ra trước tòa án Việt Nam.

Trang web này thuộc sở hữu và điều hành bởi Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc khiếu nại, xin vui lòng gửi câu hỏi đến fanpage www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui