Tổng hợp tính chất các sao trong lá số tử vi

Bài viết này sẽ tiếp tục mở rộng về các tính chất của các sao trong lá số tử vi. Những thông tin này không chỉ là những kinh nghiệm quý báu, mà còn rất hữu ích cho việc tự nghiên cứu tử vi của bạn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các tính chất này.

Những lưu ý quan trọng

Trước khi đi vào phân tích chi tiết về từng sao, hãy nhớ ghi chú lại những phần hay và quan trọng nhất để có thể tham khảo sau này. Đọc xong các bài viết, hãy quay lại đọc lại những ý mình đã ghi chép và ghi nhớ chúng để khi cần tìm kiếm lại, bạn có thể nhớ từ khóa dễ dàng hơn. Hãy nhớ rằng việc nghiên cứu tử vi cần sự kiên nhẫn và cố gắng. Chỉ khi bạn có kiến thức cơ bản vững chắc, việc học thêm những thủ thuật mẹo mặt mới trở nên cần thiết.

Các tính chất của các sao

Dưới đây là danh sách các sao trong lá số tử vi:

 • Sao Âm Sát
 • Sao treo sao rung
 • Sao Kình Dương và Đà La
 • Sao Văn Xương và Văn Khúc
 • Sao Tả Phụ và Hữu Bật
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao không phải là sao – Tinh, Diệu
 • Sao không phải là sao: tiền kình hậu đà; lộc tiền nhất vị, thị kình dương?
 • Sao nào chiếu mạng thì được làm vua?
 • Sao Thiên cơ – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên cơ – Vương Đình Chi
 • Sao Tử vi – Chu Vân Sơn
 • Sao Tử vi – Phan Tử Ngư
 • Sao Tử vi – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên cơ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái dương – Lục Bân Triệu
 • Sao Vũ khúc – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên đồng – Phan Tử Ngư
 • Sao Thiên đồng- Vương Đình Chi
 • Sao Thiên đồng – Lục Bân Triệu
 • Sao Liêm trinh – Phan Tử Ngư
 • Sao Liêm trinh – Vương Đình Chi
 • Sao Liêm trinh – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên phủ – Vương Đình Chi
 • Sao Thiên phủ – Lục Bân Triệu
 • Sao Thái âm – Vương Đình Chi
 • Sao Thái âm – Lục Bân Triệu
 • Sao Tham lang – Vương Đình Chi
 • Sao Tham lang – Lục Bân Triệu
 • Sao Cự môn – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên tướng – Lục Bân Triệu
 • Sao Thiên lương – Lục Bân Triệu
 • Sao Âm sát – Tạp diệu
 • Sao Phá quân – Lục Bân Triệu
 • Sao Phá quân – Bí cấp
 • Sao Cự Môn
 • Sao Liêm Trinh
 • Sao Phá Quân
 • Sao Thái Âm
 • Sao Thái Dương
 • Sao Tham Lang
 • Sao Thất Sát
 • Sao Thiên Cơ
 • Sao Thiên Đồng
 • Sao Thiên Lương
 • Sao Thiên Phủ
 • Sao Thiên Tướng
 • Sao Tử Vi
 • Sao Vũ Khúc
 • Sao Ân Quang
 • Sao Bạch Hổ
 • Sao Bác Sỹ
 • Sao Bát Tọa
 • Sao Bệnh – Bệnh Phù
 • Sao Cô Thần
 • Sao Dưỡng
 • Sao Đà La
 • Sao Đại Hao
 • Sao Đào Hoa
 • Sao Đẩu Quân
 • Sao Đế Vượng
 • Sao Địa Không – Địa Kiếp
 • Sao Địa Võng
 • Sao Điếu Khách
 • Sao Đường Phù
 • Sao Giải Thần
 • Sao Hoa Cái
 • Sao Hóa Khoa
 • Sao Hóa Kỵ
 • Sao Hóa Lộc
 • Sao Hóa Quyền
 • Sao Hỏa Tinh
 • Sao Hồng Loan
 • Sao Hữu Bật
 • Sao Hỷ Thần
 • Sao Kiếp Sát
 • Sao Kình Dương
 • Sao Lâm Quan
 • Sao Linh Tinh
 • Sao Lộc Tồn
 • Sao Long Trì
 • Sao Lực Sỹ
 • Sao Lưu Hà
 • Sao Mộ
 • Sao Mộc Dục
 • Sao Nguyệt Đức
 • Sao Phá Toái
 • Sao Phong Cáo
 • Sao Phục Binh
 • Sao Phúc Đức
 • Sao Phượng Các
 • Sao Quan Phù
 • Sao Quả Tú
 • Sao Quốc Ấn
 • Sao Suy
 • Sao Tam Thai
 • Sao Tang Môn
 • Sao Tả Phù
 • Sao Tấu Thư
 • Sao Thai
 • Sao Thai Phụ
 • Sao Thanh Long
 • Sao Thiên Hình
 • Sao Thiên Hư
 • Sao Thiên Khôi – Thiên Việt
 • Sao Thiên Không
 • Sao Thiên La
 • Sao Thiên Mã
 • Sao Thiên Quan – Thiên Phúc
 • Sao Thiên Diêu
 • Sao Thiên Sứ – Thiên Thương
 • Sao Thiên Tài
 • Sao Thiên Thọ
 • Sao Thiên Trù
 • Sao Thiên Việt – Thiên Khôi
 • Sao Thiếu Âm
 • Sao Thiếu Dương
 • Sao Trường Sinh
 • Sao Trực Phù
 • Sao Tử
 • Sao Tuế Phá
 • Sao Tướng Quân
 • Sao Văn Xương – Văn Khúc
 • Sao Dương Sát
 • SAO ĐÀO HOA
Xem thêm  Hình xăm mẹ bồng con - Hãy ghi lại tình yêu mẹ thiêng liêng

(Phù Cừ Cổ Học)

Chúng ta đã liệt kê rất nhiều sao trong danh sách trên. Hãy đọc kỹ thông tin về từng sao để hiểu rõ hơn về tính chất và tác động của chúng trong lá số tử vi.

Hãy nhớ rằng, việc nghiên cứu tử vi đòi hỏi sự kiên nhẫn và tâm huyết. Đừng ngại bắt đầu và đưa ra những nhận định hợp lý từ kiến thức bạn đã nắm vững. Chúc bạn có những phân tích tử vi chính xác và thú vị!