Hiểu về mục tiêu chương trình

Nước là một phần quan trọng cho sự sống của vạn vật trên trái đất. Nhưng, bạn có biết hiện trên thế giới trung bình cứ 3 người thì có 1 người phải sống trong tình trạng thiếu nước?

Một con số thương tâm khác, theo thống kê của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), mỗi ngày có khoảng 1.800 trẻ em trên thế giới chết do các bệnh liên quan đến nguồn nước.

Tài nguyên nước đang dần cạn kiệt. Lượng nước bình quân đầu người giảm nhanh từ 12.800m3 năm 1990 xuống còn 9.700m3 năm 2000 và có khả năng chỉ còn 8.300m3 vào khoảng năm 2015. (Nguồn thống kê của viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường năm 2013)

17.2 triệu người (Tương đương 21,5% dân số) đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt từ giếng khoan chưa được kiểm nghiệm hay qua xử lý. (Nguồn thống kê của viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường năm 2013)

9.000 người tử vong hàng năm vì nguồn nước ô nhiễm và 200.000 người mắc bệnh ung thư được phát hiện hàng năm có nguyên nhân chính bắt nguồn từ ô nhiễm môi trường nước. (Nguồn: Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Năm: 2015)

Một kết quả tốt đẹp không đến từ những hành động tức thời mà đó là cả một quá trình và cần sự chung tay của rất nhiều người. Thấu hiểu điều đó, công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam đã thực hiện chương trình “1 triệu hành động đẹp” nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng đồng thời kêu gọi sự chung tay của mọi người trong việc bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước.

Trang chủ: https://www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn/