Bảo mật

Chào mừng bạn đã đến với trang web 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui của Công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp cùng Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam.

VBL cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật đặt ra để bảo vệ sự riêng tư khi bạn truy cập trang web của chúng tôi tại 1phutietkiemtrieuniemvui.com.vn hoặc các tên miền hoặc các trang web khác chúng tôi đang sử dụng. Dưới đây là các cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là “thông tin cá nhân”). Thông tin cá nhân để bạn được nhận dạng gọi là “thông tin nhận dạng cá nhân” (“PII”).

Truy cập vào trang web có nghĩa là bạn đồng ý sử dụng (kể cả chuyển giao) các thông tin như mô tả dưới đây.

Thông tin và các phương tiện thu thập thông tin.

Khi bạn truy cập vào trang web, các máy chủ tự động thu nhận dữ liệu nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập vào bất kỳ trang web, ví dụ như mã Internet Protocol của bạn (“IP”) và thông tin liên quan đến những trang đã xem (ví dụ sử dụng các cookies).

Khi bạn truy cập vào trang web, chúng tôi thu thập thông tin bạn tự nguyện đăng nhập (ví dụ: thông qua mẫu đăng ký trực tuyến), chẳng hạn như địa chỉ email, thông tin liên lạc hay khi bạn đăng ký trực tiếp qua tài khoản Facebook.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ một bản sao được xem như thông tin nhận dạng cá nhân của bạn (PII).

Nếu bạn đăng ký truy cập trang web, bạn có thể lựa chọn để tải lên hoặc đăng thông tin cá nhân trên các diễn đàn của trang web dưới hình thức thông tin và nội dung đi kèm. Bất kỳ nội dung hoặc thông tin đi kèm không được xem là thông tin nhận dạng cá nhân (PII), sẽ tùy thuộc vào chính sách bảo mật này.

Thông tin cá nhân của bạn được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi chỉ được sử dụng địa chỉ IP để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ, và để quản lý trang web này. Chúng tôi chỉ được sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp cho các mục đích đã nêu hoặc cho các mục đích hợp pháp khác.

Trường hợp các đối tác dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: ISP host hoặc quản trị web) sử dụng thông tin cá nhân của người truy cập để vận hành trang web và các dịch vụ web và thông báo cho người sử dụng các tính năng mới, dịch vụ, sản phẩm và thông tin mới, thì người truy cập sẽ được thông báo chính thức. Điều này cho phép một số đối tác nhất định gửi cho người truy cập các thông tin có liên quan đến dịch vụ của trang web nhưng không nhất thiết đề cập đến các hoạt động của web.

Liên quan đến thông tin bạn tự nguyện cung cấp và các thông tin cá nhân bắt buộc phải đăng ký, thông tin có thể bị từ chối, và người truy cập có thể tùy chọn việc sử dụng dịch vụ nhất định hoặc các tính năng của trang web.

Cookies

Trang web có sử dụng công cụ cookie. Cookie là một file nhỏ có chứa mã số nhận dạng. Máy tính của bạn chấp nhận cookie và lưu trữ nó. Khi bạn quay trở lại trang web, mã nhận dạng tự động được khôi phục, cho phép nhận diện một cá nhân hoặc một máy tính.

Cookies được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm cả việc cung cấp các trang web cá nhân và nhận diện lựa chọn ngôn ngữ của bạn. Cookies không gây hại đến máy tính nhưng nếu bạn không muốn máy tính mình chấp nhận cookies, hãy xem phần trợ giúp của trình duyệt internet của bạn (ví dụ như Internet Explorer hoặc Firefox), bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn để thực hiện.

Hiểu biết về mạng Internet

Bất cứ khi nào bạn tự nguyện đăng tải thông tin nhận dạng cá nhân (PII) ở các diễn đàn trên trang web, bạn cần biết rằng thông tin đó có thể được truy cập bởi người khác và có thể được sử dụng bởi những người khác để gửi thông tin không mong muốn. Xin vui lòng cân nhắc kỹ đối với việc cung cấp thông tin.

Các trang web khác

Trang web này và các trang web của chúng tôi có thể có các liên kết đến các trang web khác mà nằm ngoài tầm kiểm soát và không được bảo vệ bởi các điều khoản của Chính sách Bảo mật. Nếu bạn truy cập theo các đường dẫn được cung cấp để vào các trang web khác, các điều hành của những trang web này có thể lưu giữ và sử dụng các thông tin của bạn, trong trường hợp đó các điều khoản bảo mật của chúng tôi không có giá trị áp dụng.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Sau khi nhận thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng bảo mật bằng cách sử dụng phương pháp quản lý và các kỹ thuật bảo mật để ngăn chặn các truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin cá nhân đã cung cấp thông qua email hoặc dưới hình thức trực tuyến vì khi đang được truyền cho chúng tôi, mạng internet hoàn toàn không đảm bảo tính an toàn. Bất kỳ các truyền dẫn như trên đều mang tính rủi ro.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các tổn thất, gián đoạn hoặc thiệt hại cho dữ liệu của bạn hoặc cho hệ thống máy tính của bạn trong khi bạn đang sử dụng các tính năng tương tác của các trang web.

Chúng tôi cảnh giác bạn nên thường xuyên chạy phần mềm chống virus trên tất cả các tài liệu tải về từ mạng Internet.

VBL và các đối tác Internet phải tuân theo pháp luật của Việt Nam quy định một số thông tin cá nhân phải được cung cấp, và những thông tin này có thể được tiết lộ với mục đích tốt và cần thiết để (a) tuân thủ theo quy phạm pháp luật về quy định trên các chủ sở hữu trang web / nhà quản trị; (b) bảo vệ và xác định các quyền và tài sản của chủ sở hữu trang web / nhà quản trị, các trang web, hoặc các khách hàng của chủ sở hữu trang web; hoặc (c) hành động cấp thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của người truy cập hoặc công chúng.

Cập nhật Chính sách Bảo mật

VBL có quyền sửa đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không có nghĩa vụ phải thông báo cho bất cứ những thông tin có trên trang web này. Khi cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi trên trang này và thể hiện ngay phần đầu tiên của trang thời gian chính sách bảo mật được cập nhật lần cuối cùng. Bằng cách truy cập vào trang web này, bạn phải xác nhận và đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi. Chúng tôi đề nghị bạn truy cập vào phần Quy định bảo mật của trang này định kỳ để cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng.