TẠI SAO TẾ BÀO THỰC VẬT KHÔNG BỊ VỠ TRONG MÔI TRƯỜNG NHƯỢC TRƯƠNG

TẠI SAO TẾ BÀO THỰC VẬT KHÔNG BỊ VỠ TRONG MÔI TRƯỜNG NHƯỢC TRƯƠNG

Ngâm tế bào hồng cầu và tế bào thực vật lần lượt vào môi trường ưu trương, nhược trương và đẳng trương. Cho biết sau một thời gian hiện tượng gì xảy ra. Cùng 1phuttietkiemtrieuniemvui giải thích??

Giải thích các bước giải:

Khi lấy một tế bào động vật (hồng cầu) và một tế bào thực vật (củ hành) ngâm vào 2 cốc đựng nước cất có hiện tượng:

– Cốc đựng tế bào hồng cầu: Nước chuyển màu đỏ.

– Cốc đựng tế bào củ hành: Nước không chuyển màu.

Giải thích:

– Môi trường nước cất là môi trường nhược trương, nước sẽ đi từ ngoài vào bên trong tế bào, làm cho tế bào trương lên.

– Tế bào hồng cầu không có thành tế bào, do đó khi trương nước thì tế bào bị vỡ ra. Tế bào củ hành có thành tế bào, do đó tế bào không vỡ. Tế bào hồng cầu vỡ giải phóng các sắc tố đỏ nên làm cho nước có màu đỏ.

C1: Nếu đặt 1 tế bào động vật, thực vật vào môi trường nhược trương. Sau 1 thời gian dự đoán kích thước tế bào. Giải thích?

C2: Nếu đặt 1 tế bào động vật, thực vật vào môi trường ưu trường. Sau 1 thời gian dự đoán kích thước tế bào. Giải thích?

C3: Con ếch con cá sống dưới nước, khi nó còn sống thì cơ thể chúng không bị phình lên. Nhưng khi nó chết thì nếu vẫn để trong môi trường nước thì cơ thể nó bị trương phình lên. Giải thích?

C4: Tại sao muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vẫy nước vào rau?

C5: Tại sao ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

1, 2 * Hiện tượng:

Môi trườngTế bào động vậtTế bào thực vật
Ưu trươngTB co lại và nhăn nheoCo nguyên sinh
Nhược trươngTế bào trương lên => VỡTế bào trương nước => Màng sinh chất áp sát thành tế bào

* Giải thích:

– Tế bào động vât ở môi trường nhược trương có nồng độ chất tan thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào, nước ngoài môi trường đi vào tê bào làm tế bào trương lên và vỡ ra. Trong môi trường ưu trương nồng độ chất tan ngoài môi trường lớn hơn trong tế bào làm nước trong tế bào thẩm thấu ra ngoài làm tế bào mất nước và trở lên ngăn nheo

Xem thêm  Tính sông nước và tính thực vật của văn hóa việt nam

– Tương tự như tế bào động vật nhưng vì tế bào thực vật có thành tế bào vững chắc nên khi ở môi trường nhược trương tế bào trương lên nhưng không bị vỡ. Ở trong môi trường ưu trương tế bào bị co nguyên sinh chất mà không bị nhăn nheo như tế bào động vật.

3. Vì khi ếch và cá vẫn còn sống chúng thích nghi được với môi trường sống trong nước, các tế bào của chúng có hoạt động kiểm soát sự vận chuyển nước và các chất vào trong tế bào. Khi chúng chết đi mà vẫn trong môi trường nước nước được thẩm thấu vào các tế bào trong cơ thể chúng 1 các thụ động mà không có bất kỳ kiểm soát nào làm tế bào trương lên và vỡ.

4. Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo.

5. ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào vì ATP là chất giàu năng lượng và có khả năng nhường năng lượng cho các hợp chất khác bằng cách chuyển nhóm photphat cuối cùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *