So Sánh Hô Hấp Kị Khí Ở Thực Vật Xảy Ra Trong MôiTrường Nào

So Sánh Hô Hấp Kị Khí Ở Thực Vật Xảy Ra Trong Môi
Trường Nào
Hô hấp kị khí ở thực vật xảy ra trong môi trường nào, bao gồm trầm tích nước ngọt và biển, đất, tầng
chứa nước, môi trường dưới bề mặt và màng sinh học. Để hiểu rõ bản chất của hô hấp kỵ khí ở thực
vật , điều kiện thực hiện và ý nghĩa của quá trình này, mời các bạn theo dõi bài viết cây trồng của
1phuttietkiemtrieuniemvui.
Đang xem: Hô hấp kị khí ở thực vật xảy ra trong môi trường nào
Hô hấp kị khí ở thực vật là gì? Hô Hấp Kị Khí Ở Thực Vật Xảy Ra Trong Môi
Trường Nào
Hô hấp kị khí hay còn gọi là hô hấp yếm khí là quá trình phân giải cacbonhidrat để thu năng lượng
cho tế bào, chấp nhận electron cuối cùng của chuỗi truyền electron là một phân tử vô cơ không phải
là oxi phân tử. Ví dụ chất nhận electron cuối cùng là NO3 trong hô hấp nitrat, SO4 trong hô hấp
sunphat.
So Sánh Hô Hấp Kị Khí Ở Thực Vật Xảy Ra Trong Môi Trường Nào – 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui


Những chất nhận electron cuối này có khả năng khử kém hơn O2, có nghĩa là có năng lượng được sản
sinh ra trên mỗi phân tử bị ôxi hóa ít hơn. Vì vậy, ta có thể nói rằng, hô hấp yếm khí kém hiệu quả
hơn hô hấp hiếu khí.
Nguyên liệu được sử dụng trong hô hấp kị khí là đường đơn, trải qua quá trình đường phân và cho ra
sản phẩm cuối cùng là ATP. Quá trình này xảy ra ở môi trường không có O2 tại màng sinh chất của
sinh vật nhân thực (Không có bào quan ty thể).
Hô hấp yếm khí được sử dụng chủ yếu bởi các vi khuẩn và cổ khuẩn sống trong môi trường thiếu thốn
ôxi. Nhiều sinh vật yếm khí thuộc trong dạng yếm khí bắt buộc, tức là chúng sẽ chỉ hô hấp được với
những hợp chất yếm khí và sẽ chết nếu có sự hiện diện của ôxi.
Các loại hô hấp kị khí


Lên enzyme lactic
Lên enzyme lactic hiện nay chính là quá trình hô hấp dạng kị khí phổ biến ở nhiều vi sinh vật đồng
thời cũng xảy ra ở một số mô thực vật trong điều kiện thiếu O2. Quá trình lên enzyme này xảy ra
theo hai con đường khác nhau. Trong giai đoạn đường phân, sau khi AIPG được tạo ra thì AIPG không
bị oxy hóa thành A13PG như trong đường phân nữa mà biến đổi một cách trực tiếp thành acid lactic.
8/12/23, 9:40 AM So Sánh Hô Hấp Kị Khí Ở Thực Vật Xảy Ra Trong Môi Trường Nào – 1 phút tiết kiệm triệu niềm vui

Xem thêm: Học Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Sinh Học Là Gì, Các Ưu Điểm Quan Trọng
Lên enzyme rượu
Lên enzyme rượu hiện nay cũng được xem là hình thức hô hấp kị khí phổ biến diễn ra ở một số
nhóm vi sinh vật và ở một số mô thực vật. Quá trình lên enzyme này cũng được xảy ra qua 2 giai
đoạn chính đó là:
Đường phân phân hủy glucose thành chất acid pyruvic và NADH – H +Quá trình lên enzyme rượu
được diễn ra theo công thức sau:C6H12O6 + 2NAD → 2CH3COCOOH + 2NADH + H+2CH3COCOOH →
2CH3CHO + 2CO22CH3CHO + 2NADH + H+ → 2CH3CH2OH + 2NADKết quả chung nhận được:
C6H12O6 → 2CH3CH2OH + 2CO2
Phân biệt hô hấp tế bào với lên men
Có hai con đường hình thành mêtan vi khuẩn quan trọng, thông qua quá trình khử cacbonat (hô hấp)
và lên men acetate.
Hô hấp tế bào (cả yếm khí và kị khí) sử dụng các hợp chất hóa học bị khử mạnh như NADH và FADH2
(ví dụ được tạo ra trong quá trình glycolysis và chu trình axit citric) để tạo ra độ dốc điện hóa (thường
là gradient proton) qua màng, dẫn đến điện thế hoặc chênh lệch nồng độ ion trên màng.
Các hợp chất hóa học bị khử được oxy hóa bởi một loạt các protein màng tích hợp hô hấp với khả
năng khử tăng dần theo tuần tự với chất nhận điện tử cuối cùng là oxy (trong hô hấp yếm khí) hoặc
một chất hóa học khác (trong hô hấp kị khí). Một động lực proton điều khiển các proton xuống
gradient (qua màng) thông qua kênh proton của ATP synthase. Kết quả hiện tại thúc đẩy tổng hợp
ATP từ ADP và phốt phát vô cơ.
Ngược lại, quá trình lên men không sử dụng gradient điện hóa. Thay vào đó, quá trình lên men chỉ sử
dụng quá trình phosphoryl hóa ở mức cơ chất để tạo ra ATP. Chất nhận điện tử NAD + được tái sinh từ
NADH được hình thành trong các bước oxy hóa của quá trình lên men bằng cách khử các hợp chất oxy
hóa.


Các hợp chất oxy hóa này thường được hình thành trong quá trình lên men, cũng có thể là bên ngoài.
Ví dụ, ở vi khuẩn axit lactic đồng hóa, NADH hình thành trong quá trình oxy hóa glyceraldehyd-3-
phosphate bị oxy hóa trở lại NAD + bằng cách khử pyruvate thành axit lactic ở giai đoạn sau trong
quá trình này.
Xem thêm: Giáo Án Sự Sinh Sản Của Thực Vật Có Hoa Khoa Học Lớp 5, Bài 52: Sự Sinh Sản Của
Thục Vật Có Hoa
Trong nấm men, acetaldehyd được khử thành ethanol để tái tạo NAD +. Do đó, hai quá trình tạo ATP
theo những cách rất khác nhau và các thuật ngữ không nên được coi là từ đồng nghĩa.
Hô hấp kị khí là gì và nó có những điểm gì khác so với hô hấp hiếu khí là những vấn đề đã được bài
viết trên đây của 1phuttietkiemtrieuniemvui giải đáp giúp bạn. Hy vọng những thông tin hữu ích này
đã giúp bạn hiểu hơn về hô hấp kị khí. Chúc bạn luôn học tốt!

Xem thêm  Đuôi Cosplay SM là gì? Review cách sử dụng đuôi SM sexy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *