Bài 2: Các Ngành Thuộc Giới Thực Vật, Bài 2: Các Giới Sinh Vật

– Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước.- Ngành rêu: Thực vật bậc cao; có thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành dương xỉ: Có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành hạt trần: Rễ , thân, lá phát triển ; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.- Ngành hạt kín: Rễ , thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả, nên bảo vệ tốt hơn.Bạn đang xem: Trong giới thực vật có bao nhiêu ngành

Kể tên những ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm chính của mỗi ngành

Lớp 6 Sinh học Chương VIII. Các nhóm thực vật 4 0 Gửi Hủy

– Các ngành tảo: Thực vật bậc thấp, chưa có rễ, thân, lá. Sống ở nước.

Đang xem: Các ngành thuộc giới thực vật

– Ngành rêu: Thực vật bậc cao, có rễ, thân, lá ( giả ), sinh sản bằng bào tử. Sống ở nơi ẩm ướt.

– Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn. Sinh sản bằng bào tử . Sống ở cạn.

– Ngành Hạt trần : có rễ, thân, lá phát triển. Cơ quan sinh sản là nón, hạt nằm lộ trên lá noãn hở.

– Ngành Hạt kín: có rễ, thân, lá phát triển đa dạng. Cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Hạt được bảo vệ bên trong quả

– Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước.- Ngành rêu: Thực vật bậc cao; có thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành dương xỉ: Có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành hạt trần: Rễ , thân, lá phát triển ; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.- Ngành hạt kín: Rễ , thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả, nên bảo vệ tốt hơn.

Mìnhchắc chắn 100%đúng! Chúc bạn học tốt

Đúng 0 Bình luận (0)

Ngành tảo: chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước là chủ yếu.Ngành rêu: có thân, lá, rễ giả, có bào tử sống ở nơi ẩm ướt.Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá, sinh sản bằng bào tử.Ngành hạt Trần: có rễ, thân, lá, sinh sản bằng hạt nhưng chưa có quả.Ngành hạt Kín: có rễ, thân, lá, phát triển đa dạng, có hoa, quả, hạt.

Đúng 0 Bình luận (0)

Kể những ngành thực vật đã học và nêu đặc điếm chính của mỗi ngành đó

Xem thêm  Đi xe đâm vào chó, cán chết chó có xui không, nên đánh con gì?

Lớp 6 Sinh học 1 0 Gửi Hủy

Các ngành thực vật đã học:

– Ngành tảo: cơ thể đơn bào hoặc đa bào, có chứa chất diệp lục; chưa có rễ, thân, lá; hầu hết sống ở nước.

– Ngành rêu: cơ thể đa bào; có thân và lá thật, rễ giả; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành cây con; sống ở nơi ẩm ướt.

– Ngành quyết: cơ thể đa bào; có thân, rễ, lá thật; sinh sản bằng bào tử, bào tử nảy mầm thành nguyên tản, nguyên tản hình thành túi tinh và túi trứng; tinh trùng và trứng kết hợp để hình thành cây con; sống ở nơi tương đối ẩm.

– Ngành hạt trần: hầu hết là cây thân gỗ, cơ quan sinh sản là nón: nón đực chứa túi phấn; nón cái chứa noãn; hạt nằm lộ trên các lá noãn hở; sống ở khí hậu khô, lạnh.

– Ngành hạt kín: cơ quan sinh sản là hoa, bầu phát triển thành quả, hạt được bảo vệ trong quả; sống ở các loại môi trường.

Xem thêm: Serum Noãn Thực Vật Review, Noãn Thực Vật Mờ Thâm Xóa Mụn Mh Beauty Spa

Đúng 0 Bình luận (0)

thực vật đc chia thành những nghàng nào nêu đặc điểm chính của mỗi nghành đó

Lớp 6 Sinh học Ôn tập học kì II 4 0 Gửi Hủy

* Giới thực vật được chia thành 5 ngành: Ngành Tảo – Ngành Rêu – Ngành Dương Xỉ (Ngành Quyết) – Ngành Hạt Trần – Ngành Hạt Kín

* Đặc điểm chính của các ngành:

– Ngành tảo: cơ thể chưa có thân, lá, rễ, sống ở nước là chủ yếu.

– Ngành dương xỉ (Ngành quyết): Rễ thật, lá đa dạng, cso mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.

– Ngành hạt trần: Rễ, thân, lá phát triển; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên các lá noãn hở.

– Ngành hạt kín: Rễ, thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm bên trong quả nên được bảo vệ tốt hơn.

Đúng 1 Bình luận (0)

-Thực vật được chia làm 5 ngành: Ngành Tảo, ngành Rêu, ngành Quyết, ngành Hạt Trần, ngành Hạt Kín:

+Ngành tảo: chưa có rễ, thân, lá thật;có 1 hoặc nhiều tế bào; có chất diệp lục;sống ở nước là chủ yếu.+ Ngành rêu: có thân, lá, chỉ có rễ giả; chưa có mạch dẫn; sinh sản bằng bảo tử; sống ở nơi ẩm ướt.+ Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn;sinh sản bằng bào tử.+ Ngành hạt Trần: có rễ, thân, lá phát triển;sinh sản bằng hạt nhưng chưa có quả; hạt nằm trên lá noãn hở (nên mới có tên là Hạt Trần)+ Ngành hạt Kín: có rễ, thân, lá phát triển đa dạng;có hoa, quả, hạt; hạt nằm bên trong quả nên được bảo vệ tốt.

Xem thêm  Kiểu dinh dưỡng của giới thực vật

Chúc bạn học tốt!! ^^

Đúng 0 Bình luận (0)

– Ngành tảo: Thực vật bậc thấp; chưa có rễ, thân, lá, sống ở nước.- Ngành rêu: Thực vật bậc cao; có thân, lá, rễ giả, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành dương xỉ: Có rễ thật, có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử.- Ngành hạt trần: Rễ , thân, lá phát triển ; có mạch dẫn; cơ quan sinh sản là nón, sinh sản bằng hạt nằm trên lá noãn hở.- Ngành hạt kín: Rễ , thân, lá phát triển đa dạng; có hoa, quả, hạt; hạt nằm trong quả, nên bảo vệ tốt hơn.

Đúng 1 Bình luận (0)

– Nêu tên các ngành thực vật đã học? Đặc điểm chính của mỗi ngành?

Mình đang cần gấp, mọi người giải nhanh giúp mình với ạ!

Cảm ơn trước ạ! :3

Lớp 6 Sinh học Ôn tập học kì II 3 2 Gửi Hủy

Những ngành thực vật đã học:

*Thực vật bậc thấp (các ngành tảo) -Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp. -Rong mơ: cơ thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu). -Thực vật bậc cao (rễ giả, rễ thật, nghành rêu, ngành dương xỉ, ngành hạt trần, ngành hạt kín).-Ngành rêu: đã có rễ giả, lá nhỏ, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử và sống ở những nơi ẩm ướt. -Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, sống nhiều nơi. -Ngành hạt trần: có cơ quan sinh dưỡng đã hoàn chỉnh, tuy nhiên sinh sản bằng nón, đã có hạt nhưng hạt nằm ngoài giữa trục nõn và vẩy noãn. -Ngành hạt kín: là ngành thực vật tiến hóa nhất, cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đều phát triển đa dạng, sinh sản bằng hoa – quả – hạt. Đúng 1 Bình luận (1) Ngành rêu: đã có rễ giả, lá nhỏ, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử và sống ở những nơi ẩm ướt.Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, sống nhiều nơi.Ngành hạt trần: có cơ quan sinh dưỡng đã hoàn chỉnh, tuy nhiên sinh sản bằng nón, đã có hạt nhưng hạt nằm ngoài giữa trục nõn và vẩy noãn.Ngành hạt kín: là ngành thực vật tiến hóa nhất, cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đều phát triển đa dạng, sinh sản bằng hoa – quả – hạt. Đúng 1 Bình luận (1) Ngành rêu: đã có rễ giả, lá nhỏ, chưa có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử và sống ở những nơi ẩm ướt.Ngành dương xỉ: có rễ, thân, lá thật; có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, sống nhiều nơi.Ngành hạt trần: có cơ quan sinh dưỡng đã hoàn chỉnh, tuy nhiên sinh sản bằng nón, đã có hạt nhưng hạt nằm ngoài giữa trục nõn và vẩy noãn.Ngành hạt kín: là ngành thực vật tiến hóa nhất, cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản đều phát triển đa dạng, sinh sản bằng hoa – quả – hạt. Đúng 1 Bình luận (1)

Xem thêm  BÀ BẦU CÓ NÊN ĂN BƠ THỰC VẬT KHÔNG

Kể tên các ngành thực vật đã học và nêu đặc điểm của mỗi ngành?

Lớp 0 Sinh học 3 0 Gửi Hủy

Chào bạn, bạn hãy theo dõi câu trả lời của mình nhé !

Các ngành thực vật đã học là :

– Tảo : là những sinh vật mà cơ thể gồm 1 hoặc nhiều tế bào, cấu tạo rất đơn giản, có màu khác nhau và luôn luôn có chất diệp lục. Hầu hết tảo sống ở nước.

– Rêu : là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo rất đơn giản : thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức, chưa có hoa. Rêu sinh sản bằng bào tử.

– Quyết (Dương xỉ): là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quả trình thụ tinh.

– Hạt trần: là ngành thực vật đã có cấu tạo phức tạp : thân gỗ, có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các là noãn hở (vì thế có tên là Hạt trần). Chúng chưa có hoa và quả.

Xem thêm: Cây Sài Đất Thực Vật Dược Thảo Này

– Hạt kín : là ngành thực vật có hoa. Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng (rễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ, lá đơn, lá kép,…), trong thân có mạch dẫn hoàn thiện. Có hoa, quả. Hạt nằm trong quả (trước là noãn nằm trong bầu). Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.

Nguồn: 1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *