Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung và ví dụ minh họa

Cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung

Câu so sánh trong tiếng Trung dùng để diễn đạt mức độ hơn, kém, bằng hoặc nhất của một đối tượng so với đối tượng khác. Đây là một khía cạnh ngữ pháp quan trọng trong tiếng Trung, thường xuất hiện trong các kỳ thi HSK và HSKK. Vì vậy, để thành công, bạn cần phải nắm vững kiến thức này.

I. Câu so sánh tiếng Trung là gì?

Câu so sánh tiếng Trung là một cấu trúc ngữ pháp dùng để biểu thị mức độ hơn, kém, bằng hoặc nhất của đối tượng này so với đối tượng khác. Đây là một khía cạnh ngữ pháp quan trọng trong tiếng Trung, thường xuất hiện trong các kỳ thi HSK và HSKK. Vì vậy, để thành công, bạn cần phải nắm vững kiến thức này.

Ví dụ:

 • 她比我努力。/Tā bǐ wǒ nǔlì/: Cô ấy chăm chỉ hơn tôi.
 • 她比我喜欢看电影。/Tā bǐ wǒ xǐhuān kàn diànyǐng/: Cô ấy thích xem phim hơn tôi.

II. Các cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung

Tiếng Trung có 4 hình thức so sánh là so sánh hơn, so sánh bằng, so sánh kém và so sánh nhất. Dưới đây là các cấu trúc kèm ví dụ minh họa chi tiết!

1. Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Trung

Cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Trung dùng để chỉ người, sự vật, sự việc này hơn người, sự vật, sự việc kia. Dưới đây là cấu trúc câu so sánh hơn trong tiếng Trung kèm ví dụ minh họa chi tiết:

 • A 比 B + Tính từ

  • 小王比我高。/Xiǎowáng bǐ wǒ gāo/: Tiểu Vương cao hơn tôi.
  • 西瓜比苹果大。/Xīguā bǐ píngguǒ dà/: Dưa hấu to hơn táo.
  • 他的韩语比我的好。/Tā de Hányǔ bǐ wǒ de hǎo/: Tiếng Hàn của anh ấy tốt hơn tôi.
  • 今天的天气比昨天的暖。/Jīntiān de tiānqì bǐ zuótiān de nuǎn/: Thời tiết hôm nay ấm hơn hôm qua.
  • 那件衣服比这件贵。/Nà jiàn yīfu bǐ zhè jiàn guì/: Quần áo kia đắt hơn cái này.
 • A 比 B + 还/更 (động từ) + tân ngữ

  • 我比小月更喜欢跳舞。/Wǒ bǐ Xiǎoyuè gèng xǐhuān tiàowǔ/: So với Tiểu Nguyệt, tôi thích khiêu vũ hơn.
  • 我比他更爱你。/Wǒ bǐ tā gèng ài nǐ/: Anh yêu em nhiều hơn anh ta.
 • A 比 B + động từ + tân ngữ + động từ + 得 + tính từ

  • 我比他说英语说得流利。/Wǒ bǐ tā shuō Yīngyǔ shuō de liúlì/: Tôi nói tiếng Anh lưu loát hơn anh ta.
  • 他写汉字写得比我快。/Tā xiě Hànzì xiě de bǐ wǒ kuài/: Cậu ta viết chữ Hán nhanh hơn tôi.
  • 我的妹妹唱歌唱得比我好。/Wǒ de mèimei chànggē chàng de bǐ wǒ hǎo/: Em gái hát hay hơn tôi.
  • 他比我跑得快。/Tā bǐ wǒ pǎo de kuài/: Cậu ta chạy nhanh hơn tôi.
 • A 比 B + tính từ + 得 + 多

  • 小王比我高得多。/Xiǎowáng bǐ wǒ gāo de duō/: Tiểu Vương cao hơn tôi nhiều.
  • 小明比我胖得多。/Xiǎomíng bǐ wǒ pàng de duō/: Tiểu Minh béo hơn tôi rất nhiều.
  • 兰英比我漂亮得多。/Lányīng bǐ wǒ piàoliang de duō/: Lan Anh xinh hơn tôi nhiều.
 • A 比 B + Tính từ + 一些/一点儿

  • 明明比我高一点儿。/Míngming bǐ wǒ gāo yīdiǎnr/: Minh Minh xinh hơn tôi một chút.
  • 这条裙子比那条裙子贵一些。/Zhè tiáo qúnzi bǐ nà tiáo qúnzi guì yīxiē/: Chiếc váy này đắt hơn chiếc váy kia một chút.
  • 小月的工资比我多一些。/Xiǎoyuè de gōngzī bǐ wǒ duō yīxiē/: Lương của Tiểu Nguyệt cao hơn tôi một chút.
Xem thêm  Những Câu Nói Móc Họng Người Khác - Độc Đáo và Thú Vị

Ví dụ về cấu trúc so sánh hơn trong tiếng Trung

2. Cấu trúc câu so sánh bằng trong tiếng Trung

Nếu muốn diễn đạt sự ngang bằng, bạn có thể áp dụng một số cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Trung như sau:

 • A 跟 B 一样 (…………)

  • 我跟你一样。/Wǒ gēn nǐ yīyàng/: Tôi và bạn giống nhau.
  • 我跟他一样高。/Wǒ gēn tā yīyàng gāo/: Tôi và anh ấy cao bằng nhau.
  • 她跟我一样喜欢听华语音乐。/Tā gēn wǒ yīyàng xǐhuān tīng Huáyǔ yīnyuè/: Cô ấy thích nhạc Hoa ngữ giống tôi.
 • A 跟 B 不一样 (…………)

  • 我跟她不一样。/Wǒ gēn tā bù yīyàng/: Tôi không giống cô ấy.
  • 小王跟我不一样喜欢听音乐。/Xiǎowáng gēn wǒ bù yīyàng xǐhuān tīng yīnyuè/: Tiểu Vương không thích âm nhạc như tôi.
 • A 跟 B 一样 (…………) + 吗?

  • 小孩儿跟大人一样吗?/Xiǎo háir gēn dàrén yīyàng ma?: Trẻ em có giống người lớn không?
  • 你跟我一样喜欢猫吗?/Nǐ gēn wǒ yīyàng xǐhuān māo ma?: Cậu thích mèo giống tôi sao?
  • 小雨跟你一样学习韩语。/Xiǎoyǔ gēn nǐ yīyàng xuéxí Hányǔ/: Tiểu Vũ và tôi đều học tiếng Hàn như nhau.

Ví dụ cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Trung

3. Cấu trúc câu so sánh kém trong tiếng Trung

Khi học về câu so sánh trong tiếng Trung, bạn cần phải nắm chắc cấu trúc so sánh kém. Dưới đây là cấu trúc và ví dụ minh họa:

 • A 没有 B + Tính từ

  • 他没有我高。/Tā méiyǒu wǒ gāo/: Anh ta không cao bằng tôi.
  • 他说英语说得没有我快。/Tā shuō Yīngyǔ shuōde méiyǒu wǒ kuài/: Cậu ta không nói tiếng Anh nhanh bằng tôi.
 • A 不如 B

  • 我不如她漂亮。/Wǒ bùrú tā piàoliang/: Mình không xinh đẹp như cô ấy đâu.
  • 我不如小月矮。/Wǒ bùrú xiǎo yuè ǎi/: Mình không thấp hơn Tiểu Nguyệt.

Bạn cũng có thể sử dụng 不比 cho cấu trúc so sánh kém nhưng 不比 chỉ dùng trong trường hợp phủ định hoặc phản bác lời nói của đối phương. Ví dụ:

 • 我不比我妹妹胖。/Wǒ bùbǐ wǒ mèimei pàng/: Tôi không mập như em gái tôi đâu.
 • 小哥哥不比妹妹聪明。/Xiǎo gēge bùbǐ mèimei cōngmíng/: Cậu ấy không thông minh như em gái.

Ví dụ cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung

4. Cấu trúc câu so sánh nhất trong tiếng Trung

Câu so sánh nhất là cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung biểu thị mức độ cao nhất. Cấu trúc thường dùng như sau:

Chủ ngữ + 最 + Tính từ

 • 小王最帅。/Xiǎowáng zuì shuài/: Tiểu Vương đẹp trai nhất.
 • 明心在班上最漂亮。/Míngxīn zài bān shàng zuì piàoliang/: Minh Tâm xinh nhất trong lớp.
Xem thêm  Những cách đặt biệt danh cho bố mẹ bá đạo dễ thương

Ví dụ cấu trúc câu so sánh trong tiếng Trung - so sánh nhất

III. Bài tập về câu so sánh trong tiếng Trung

Để giúp bạn củng cố kiến thức về câu so sánh trong tiếng Trung, dưới đây là một số bài tập vận dụng. Hãy luyện tập và nắm vững ngữ pháp này nhé!

1. Bài tập

 1. 写/比/她/字/得/你/写/整齐。
 2. 没有/爱/弟弟/游泳/她/那么。
 3. 她 /不/方法/ 一样 /跟/的/别人的。
 4. 故事/讲/她/的/有意思 /书上的/比/更。
 5. 考试/不比 /轻松/以前 /以后/我/考试。
 6. 得/ 晚上 /清楚 /白天/比/看/更。
 7. 有用/他/教/你/不如/他/告诉 /方法/答案/更。
 8. 和/买/背包/一样的/大家/了/他/一个。

2. Đáp án

 1. 你比她写汉字写得整齐。
 2. 她没有弟弟那么爱游泳。
 3. 别人的方法跟她的不一样。
 4. 她讲的故事比书上的更有意思。
 5. 我考试以后不比考试以前轻松。
 6. 白天比晚上看得更清楚。
 7. 你告诉他答案不如教他方法更有用。
 8. 他买了一个和大家一样的背包/他买了一个背包和大家的一样。

Như vậy, chúng ta đã trình bày toàn bộ kiến thức về câu so sánh trong tiếng Trung chi tiết. Hy vọng, những chia sẻ này sẽ giúp bạn nắm vững ngữ pháp và học tiếng Trung tốt hơn. Chúc bạn thành công!